12AJ5 Granskning av Administrativa Föreskrifter

Administrativa Föreskrifter ska skickas för granskning till trafikkontorets projektledare och upphandlingsledare (för kontakt upphandlingsledare se Underlag kontaktlista 12AD1 kompetens ”Upphandling”). Senast uppdaterad 2018-10-15