12BC4 Svackfall

Om längdprofilen lutar mindre än 0,5 % och längslutningen inte kan ökas något, utförs svackfall. Denna utformning bör undvikas på huvudgator. Möjlighet till längsgående ränna med galler, typ ACO Drain eller likvärdig, bör utredas.

Råkantsten används i första hand vid svackfall, så att variabel synlig höjd kan göras. Kantstenens (12LA Kantstöd av Granit) överkant läggs i jämn lutning som gatumitt. Rännstenen veckas så att 0,5 % fall uppstår. Svackan utjämnas på > 3 m av körbanans bredd. Synlig höjd på kantstenen begränsar hur lång sträcka det blir mellan rännstensbrunnarna. Synliga höjden får variera +30 till -30 mm utgående från normalhöjd 120 mm, det vill säga 90 mm vid rännstenskrön och 150 mm vid brunnen.

 

Gatans lutning (%)

Mellan brunnar
Avstånd (m)

Från nedre brunn till rännstenskrön
Avstånd (m)

0

24

12

0,06

24,3

12,9

0,07

24,5

13,6

0,08

24,8

14,1

0,09

24,9

14,5

0,1

25,0

14,9

0,11

25,1

15,3

0,12

25,4

15,9

0,13

25,8

16,2

0,14

26,0

16,5

0,15

26,3

17,1

0,16

26,7

17,7

0,175

27,3

18,5

0,2

28,5

20,1

0,25

32,0

23,6

0,3

37,0

29,0

0,4

60,0

53,0

0,5

60,0

---

 Senast uppdaterad 2018-10-15