12BE1 Indelning av berg och jord i materialtyp

Se AMA Anläggning tabell CB/1, indelning i materialtyperSenast uppdaterad 2017-10-16