12BE4 Industrigator

Tillämpning av TRVK Väg 
Förutsättningar
Klimatzon 1
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält
Standardaxlar N ekv = 1186,25 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVK Väg 

  • om k = 0
  • om A = 25%
  • om B = 1,3
  • om n = 20

GATA

Dim. trafikbelastning

 

Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg

Trafikklass

/

TRVK Väg
Standard
axlar

Typ av yta och trafik-mängd enl. TBv/bel

Material

1

2

3

42)

52)

Lätt-
klinker

EPS

Industrigata 

5/
max
9,0x106

Övriga
gator
ÅDT k just 4000-2000

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

Ev. justerlager 3)

X

X

X

X

X

X

X

Justerlager 3) 1)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

Bindlager

68

68

68

68

68

68

68

Bundet bärlager, 1 lager 3)

60

60

60

60

60

60

60

Bärlager, kross 0-40

80

80

80

80

80

80

80

Försl.lager, kross 0-125

-

420

420

510

610

420

420

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

-

Armerad betongplatts

-

-

-

-

-

-

100

Summa

240

660

660

750

850

660

760

4/
max
5,0x106

Övriga
gator
ÅDT k just 2000-500

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

Ev. justerlager 3)

X

X

X

X

X

X

X

Justerlager 3) 1)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

Bundet bärlager, 2 lager 3)

98

98

98

98

98

98

98

Bärlager, kross 0-40

80

80

80

80

80

80

80

Försl.lager, kross 0-125

-

420

420

465

565

420

420

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

100

Summa

210

630

630

675

775

630

730

3
max
2,5 x 106

Övriga
gator
ÅDT k just <500

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

Ev. justerlager 3)

X

X

X

X

X

X

X

Justerlager 3) 1)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

Bundet bärlager, 1 lager 3)

78

78

78

78

78

78

78

Bärlager, kross 0-40

80

80

80

80

80

80

80

Försl.lager, kross 0-125

-

420

420

420

510

420

420

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

100

Summa

190

610

610

610

700

610

710

2
max
1,0 x 106

Övriga
gator
ÅDT k just <500

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

Ev. justerlager 3)

X

X

X

X

X

X

X

Bundet bärlager, 1 lager 3)

48

48

48

48

48

48

48

Bärlager, kross 0-40

80

80

80

80

80

80

80

Försl.lager, kross 0-125

-

420

420

420

420

440

420

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

100

Summa

160

580

580

580

580

600

680

1) Utgår vid utläggning i ett skede.

2) Urschaktning vid lösa terrassytor enligt 12BE2 Urschaktning.
3) Krav enligt 13PA1 TBv/bel, Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning - Funktionella egenskaper

----- = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.Senast uppdaterad 2017-10-16