12BE5 Uppsamlingsgator

Tillämpning av TRVK Väg 
Förutsättningar
Klimatzon 1
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält
Standardaxlar N ekv = 237.25 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVK Väg 

  • om k = 0
  • om A = 5%
  • om B = 1,3
  • om n = 20

GATA

Dim. trafikbelastning

Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg

Trafik-klass

/

VVTK Väg
Standard
axlar

Typ av yta och trafik-mängd enl. TBv/bel

Material

1

2

3

44)

5

65)

Lätt-
klinker

EPS

Uppsamlings-
gata 

1/max
0,5 x 10
6

Lokal-
gata
ÅDT k just <500

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

32

Ev. justerlager 3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Bundet bärlager, 1 lager 3)

48

48

48

48

48

48

48

48

Bärlager, kross 0-40

80

80

80

80

80

80

80

80

Försl.lager, kross 0-125

-

385

385

385

440

440

440

380

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

160

545

545

545

545

600

600

645


1) Utgår vid utläggning i ett skede.

2) Urschaktning vid lösa terrassytor Urschaktning (2BE2)
3) Krav enligt TBv/bel (3PA1), Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning - Funktionella egenskaper

----- = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.

GATA

Dim. trafikbelastning

 

Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg

Trafik-klass/

VVTK Väg
Standard
axlar

Typ av yta och trafik-mängd enl. TBv/bel

Material

1

2

3

44)

5

65)

Lätt-
klinker

EPS

Uppsamlings-
gata 

1/max
0,5 x 10
6

Lokal-
gata
ÅDT k just <500

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

32

Ev. justerlager 3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Bundet bärlager, 1 lager 3)

48

48

48

48

48

48

48

48

Bärlager, kross 0-40

80

80

80

80

80

80

80

80

Försl.lager, kross 0-125

-

385

385

385

440

440

440

380

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

160

545

545

545

545

600

600

645

3) Krav enligt 13PA1 TBv/bel, Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning - Funktionella egenskaper

4) inkl. lera med cuk = >25 kPa

5) Kolumn 6 enbart avsedd att användas för terrassmaterial av lera med cuk = 10-25 kPa

----- = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.Senast uppdaterad 2017-10-16