12BE6 Lokalgator, p-platser, gc-banor mm

 

Tillämpning av TRVK Väg 
Förutsättningar
Klimatzon 1
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält
Standardaxlar N ekv = 237.25 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVK Väg 

  • om k = 0
  • om A = 5%
  • om B = 1,3
  • om n = 20 

GATA

Dim. trafikbelastning

 

Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg

Trafikklass/

VVTK Väg
Standard
axlar

Typ av yta och trafik-mängd enl. TBv/bel

Material

1

2

3

44)

5

65)

Lätt-
klinker

EPS

Lokalgata
Körbanebredd   
4.5 m

1/max
0,5 x 106

Lokal-
gata
ÅDT k just <500

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

32

Bundet bärlager, 1 lager 3)

40

40

40

40

40

40

40

40

Bärlager, kross 0-40

128

80

80

80

80

80

80

80

Först.lager, kross 0-125

-

393

393

393

393

448

448

292

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

545

545

545

545

600

600

645

Lokalgata
Körbanebredd  3.5 m

1/max
0,5 x 106

Lokal-
gata
ÅDT k just <500

Asfaltbetong, slitlager 3)

24

24

24

24

24

24

24

24

Bundet bärlager, 1 lager 3)

40

40

40

40

40

40

40

40

Bärlager, kross 0-40

136

80

80

80

80

80

80

80

Först.lager, kross 0-125

-

401

401

401

401

456

456

401

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

545

545

545

545

600

600

645

P-Plats 
Uppst-fält dim.
som intilliggande
körbana eller enl.
överenskommelse

1/max
0,5 x 106

Parkerings-
plats

Asfaltbetong, slitlager 3)

45

45

45

45

45

45

45

45

Bärlager, kross 0-40

155

80

80

80

80

80

80

80

Först.lager, kross 0-125

-

420

420

420

420

475

475

420

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

545

545

545

545

600

600

645

GC och G separat

Med enstaka
fordon
med axellast
<8 ton

GC

GC-väg

Asfaltbetong, slitlager 3)

45

45

45

45

45

45

45

45

Bärlager, kross 0-40

155

255

255

80

80

80

80

80

Först.lager, kross 0-125

-

-

-

275

375

475

375

420

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

300

300

400

500

600

500

645

G invid körbana

G

Gångbana

Asfaltbetong, slitlager 3)

40

40

40

40

40

40

40

40

Bärlager, kross 0-40

160

260

260

100

100

100

100

260

Först.lager, kross 0-125

-

-

-

260

360

460

360

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

X

100
(x)

Summa

200

300

300

400

500

600

500

400

Lokalväg med
grusöver-byggnad GÖ

1

 

Grusslitlager

50

50

50

50

50

50

50

50

Bärlager för grusväg

150

250

250

100

100

100

100

100

Först.lager för grusväg

-

-

-

350

350

450

450

350

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

300

300

500

500

600

600

600

 

3) Krav enligt 13PA1 TBv/bel, Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning - Funktionella egenskaper

4) inkl lera med cuk = >25 kPa

5) Kolumn 6 enbart avsedd att användas för terrass av material Le med cuk = 10-25 kPa

----- = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.

 Senast uppdaterad 2017-10-16