12CB1 TK's ändringar och tillägg till AMA Anläggning

Trafikkontorets komplement till AMA Anläggning 17.

  • TK's ändringar och tillägg till AMA Anläggning daterad 2018-10-15.

Trafikkontorets mall med ändringar och tillägg till AMA Anläggning 17 finns upplagd i AMA Beskrivningsverktyg från svensk byggtjänst.
Den kan användas på två sätt. Antingen utgår man ifrån mallen i sin helhet och lägger in strökoder från AMA Anläggning 17 eller så utgår man ifrån AMA Anläggning 17 och lägger in strökoder från trafikkontorets mall.

Mallen finns i beskrivningsverktyget under fliken ”mallar” och heter ”Göteborgs stad trafikkontorets ändringar och tillägg till Anläggning 17”.


Senast uppdaterad 2018-10-15