12CE1.19 Kontaktledningsplan


Kontaktledningsplaner ska visa de arbeten som ska utföras i luften för kontaktledningsanläggningen och de montage som ska göras på kontaktledningsstolpar. Alla kontaktledningsstolpar ska kunna identifieras med ett stolp-id.
Standardskala är 1:400 alternativt 1:200. Standardritningsutskrift är A3F och A3FF. 

Befintligt

 • Befintlig anläggning ska finnas med.
 • Hus, plattformar och vägkanter ska finnas med så det går att orientera sig på ritningen.
 • Befintlig anläggning ska märkas ut.
 • Gällande stolp-id ska skrivas ut med svart färg
 • Vägnamn

Nytt

 • Kontaktledningsstolpar med stolp-id.
 • Körbar kontaktledning med trådlägen och spannlängder utskrivna.
 • Lyft kontaktledning
 • Utliggararmar
 • Tvärtrådar
 • Överkopplingar
 • Vikt-, fast- och fjäderavspänningar
 • Förankringspunkt
 • Sektionsisolatorer
 • Matarpunkter
 • Kontaktledningskryss med över- och underliggande tråd utskriven.
 • Kontaktledningsskarvar placering och typ utskriven.

Tillverkningsnummer på spårvägsmaster enligt tabell nedan.

Underlag för Relationshandling
Tillverkningsnummer fylls i av entreprenör, mast id fylls i av projektör.

Mast id.

Tillverknings nr.

 

 

 

 

 

 

 

 Senast uppdaterad 2017-10-16