12CE1.23 Monteringsritning spår

Ritningen upprättas i skala 1:100.

Monteringsritningen ska innehålla följande uppgifter:

 • Tangeringspunkternas läge, radier och sektioner.
 • Båglängder
 • Rällängder. Hela rälen ska synas på en ritning.
 • Avstånd mellan eventuella spårhållare = hålning.
 • Markera om bågen är konvex eller konkav.
 • Rälnumrering
 • Isolerskarvar
 • Avvattningslådor och skyddslådor

 • Det ska vara föreskrivet att skarvluckor på 15 mm är inräknade.
 • Norrpil
 • Grundkarta, tunn.
 • Konnektionslinjer mellan ritningar och hänvisning till angränsande ritningar.
 • Tabell för räler.

Se trafikkontorets Banstandard konstruktion och underhåll kap K 1.1.13 för dimensionerande bestämmelser.

Tabell för räler

Rälnummer

Längd (mm)

Chargenummer

Stålkvalitet

Tillverkare

Förhålad

1

17936

Fylls i av
bocknings-entreprenören

Fylls i av bocknings-entreprenören

Fylls i av bocknings-entreprenören

 

2 (isolerskarv)

5000

Fylls i av
bocknings-entreprenören

Fylls i av bocknings-entreprenören

Fylls i av bocknings-entreprenören

 

Teckenförklaring  

Hela skenan

=

Rak skena eller skena med flera båglängder eller rakbitar


=

Skena bockad i en enda radie 

Båglängd

Konvex båglängd 

Konkav båglängd

-

 Rakbit

 

 Senast uppdaterad 2018-04-16