2CE1.28 Jordningsplan


En jordningsplan ska visa de arbeten som ska utföras i marken för kontaktledningsanläggningen. Alla kontaktledningsfundament ska kunna identifieras med ett stolp-id.

Standardskala är 1:400 alternativt 1:200. Standardritningsutskrift är A3F och A3FF.

Befintligt

 • Befintlig anläggning ska finnas med
 • Hus, plattformar och vägkanter ska finnas med så det går att orientera sig på ritningen.
 • Befintlig anläggning ska märkas ut.
 • Gällande stolp-id ska skrivas ut med svart färg.
 • Vägnamn

Nytt

 • Kontaktledningsfundament
 • Återledning spår-spår, räl-räl, minusskåp-räl
 • Matarkabel
 • Minuskabel
 • Minusskåp
 • Jordningsskåp
 • Skyddsjordningar med anvisning om vilket utförande
 • Objekt som ska skyddsjordas.
 • Skyddslådor


Senast uppdaterad 2017-10-16