12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

Ritningsnumrering

Ritningsnummer består av:

  • diarienummer XXXXX-
  • fyra siffror enligt följande:

Ex. 76615-1001

I stora projekt räcker ibland inte numren till. Då lägger du till en ”0:a” i nummerserien, ex Belysningsförslag nummer 0601-0999 blir då 06001-09999. Om du behöver använda den femsiffriga nummerserien för en ritningstyp så ska den femsiffriga nummerserien användas genomgående i hela projektet.  

X5XX

Standardritning

0001 - 0099

Översiktsplan, plannyckel

0100 - 0199

Befintliga förhållanden

0200 - 0399

Trafikförslag/trafikplan

0400 - 0599

Belysningsförlag, översikt

0600 - 0999

Belysningsförslag

1000 - 1599

Höjdplan

1600 - 1699

Underhållsplan

1700 - 1799

Utrustningsplan

1800 - 1899

Ytskiktsplan

1900 - 1999

Planteringsplan

2000 - 2479

Längdprofil

2480 - 2499

Profilritning spår

2500 - 2999

Vakant

3000 - 3499

Normalsektion

3500 - 3999

Vakant

4000 - 4199

Ledningsplan

4200 - 4219

Signalplan

4220 - 4249

Kabelplan

4250 - 4399

Vakant

4400 - 4599

Lyktplan/Belysningsplan

4600 - 4649

Kontaktledningsplan


 4650 -
 4699

  Jordningsplan

4700 - 4779

Signal- och växelstyrningsanläggning

4780 - 4799

Växelvärme

4800 - 4899

Signalsäkerhetsanläggning

4900 - 4999

Projektanpassad standardritning för kontaktledning

5000 - 5399

Byggnadsverk

5400 - 5499

Belysningsinstallation i byggnadsverk

5500 - 5999

Hissar och rulltrappor

6000 - 6599

Geotekniska ritningar/Provgropsritning

6600 - 6999

Geotekniska ritningar

7000 - 7599

Tvärsektion och sektionsplan

7600 - 7999

Utsättningsplan

8000 - 8299

Vägutrustningsplan

8300 - 8499

Trafikföringsprincip

8500 - 8999

Vakant

9000 - 9299

Specialritningar

9300 - 9319

Monteringsritning, spår

9320 - 9339

Rälsnumreringsritning, spår

9340 - 9359

Växelbeställningsritning, spår

9360 - 9379

Spårplan

9380 - 9999

Vakant

 

 

     
     


Senast uppdaterad 2017-10-16