12CG3 Driftstart

Driftstart i samband med syn

En anläggning kan komma att tas i bruk/användas innan själva övertagandet (slutbesiktningen) av ett projekt ägt rum. Driftansvariga behöver få information om de anläggningar som ska lämnas över från projektet till trafikkontorets drift. Inför driftstart ska syn hållas och flera dokument och handlingar överlämnas av entreprenören enligt ”Driftstart” till höger på sidan.

Driftstart i samband med besiktning

Ifyllt övertagandebesked samt dokument enligt ”Driftstart” ska lämnas från entreprenören till byggledaren/besiktningsmannen senast 14 dagar innan besiktning samt respektive kontaktperson under aktuella rubriker i listan ”Driftstart”. 
Senast uppdaterad 2017-10-16