12CG7 Driftförändring gatubelysning

Nya, raserade och ändrade belysningsstolpar/armaturer som ska inkopplas eller urkopplas på Göteborgs kommuns belysningsnät ska via ifylld blankett nedan anmälas till driftansvarig i samband med driftbesiktning.

Alla in- och ur kopplingar ska utföras av områdets driftentreprenör för belysning, för kontakt se Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens ”Belysning”. Anmälan om in- eller urkoppling ska inkomma senast två veckor innan önskat utförande.


Driftförändring, gatubelysning

Nya/raserade/ändrade stolpar/armaturer som ska in- respektive urkopplas på Göteborgs kommuns belysningsnät.

Driftförändring, gatubelysning

Förklaring

Anmärkning

LS nummer/lyktnummer

Lamp- eller lyktnummer enligt överlämnad
lyktplan/ kartverk även intervall kan
anges om övrigt är lika

Belysningscentral

Ange belysningscentral nr

Ange utgående grupp nr

Armatur

Fabrikat

Armaturbeteckning eller E-nummer

Ljuskälla

Glödljus, kvicksilver, högtrycksnatrium
(tub- eller elipsoidformad lampa), lågtrycksnatrium, lysrör etc.

Märkeffekt

Ljuskällans märkeffekt

Effektförluster

Effektförluster i armaturens driftdonsenheter

Antal lampor i armaturen

Antalet lampor i samma armatur, t ex i stora
strålkastare

Driftkategori

Dygnslampa, daglampa, nattlampa,
säsongslampapartiell nedsläckning mellan
kl 23.00–06.00
(gäller vid installerad nedsläckningsutrustning)

Belyst objekt

Vägbana, gångbana, fasad, staty, parkeringsplats etc.

Armaturplacering

Stolpe, mast, bärlina, vägg, väntkur, skylt, i mark,
i tunnel etc.

Stolptyp, masttyp

Ange stolp/mast beteckning och/eller E-nummer/konstruktionsritning

Adress/ritnings-nummer

Inkopplingsdatum

Inkopplingsdatum, datum då anläggning har in resp.

Urkopplingsdatum

Urkopplats av driftansvarig

Ansvarig elinstallatör:

Till driftansvarig

Ifylld blankett lämnas senast i samband med driftbesiktning

Till dataregistrering

Till kartinritning

Åter dataregistreringSenast uppdaterad 2018-04-16