12CH Leverans av bygghandlingar 

Följande ska levereras till trafikkontorets beställare om inget annat avtalats:

Typ av leverans

Pappersomgångar

USB-minne, filer i mappar enl. nedan

Granskningsomgångar

1 st.

Granskningshandlingen levereras digitalt till trafikkontorets projektverktyg enligt anvisningar från projektledaren. Filstruktur, format mm enligt instruktion nedan. 

Förfrågningsunderlag, kompletta, godkända

2 st.

Förfrågningsunderlaget levereras digitalt till trafikkontorets projektverktyg enligt anvisningar från projektledaren. Filstruktur, format mm enligt instruktion nedan.

 Väglinjeförändringar  samt mittlinjer  0 st. 1 st USB-minne alternativt via e-post med filer enligt beskrivning Drift och underhållsgranskning (12AJ1).
Väglinjeförändringar/Kantlinjer och Mittlinjer skickas till TKdok, se Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens ”Teknisk dokumentation”

Bygghandlingar

5 st.

Bygghandlingen levereras digitalt till trafikkontorets projektverktyg enligt anvisningar från projektledaren. Filstruktur, format mm enligt instruktion nedan. 

 Relationshandlingar Alla papper scannas och levereras digitalt Relationshandlingen levereras digitalt till trafikkontorets projektverktyg enligt anvisningar från projektledaren. Filstruktur, format mm enligt kap 12D Relationshandlingar
med underliggande kapitel.
Relationshandlingar för spårväg ska levereras separat som en egen relationshandling.

Vid extern exploatering, där trafikkontoret tillhandahåller en bevakande projektledare, ska leverans av relationshandling ske digitalt till den bevakande projektledaren via fildelningsfunktion, alt ett USB-minne. Filstruktur, format mm enligt kap 12D Relationshandlingar med underliggande kapitel. 

 

Innehåll digital handling

Mappar

Mappar skapas i övrigt efter behov.

I en mapp får inte ligga både filer och undermappar. Väljer man att skapa en eller flera underkategorier, måste alla filer ligga i en underkategori. Annars fungerar inte uppladdningen av zip-filen på Opic.

Förfrågningsunderlag

Strukturen på digital handling ordnas enligt följande exempel: 

Bygghandlingar

Strukturen på digital handling ordnas enligt följande exempel:

Relationshandlingar

Se kap 12DA Relationshandlingar med driftinformation

Filnamn

Förvaltningens diarienummer utan ”snedstreck” (alltid sex siffror)

Bindestreck

Filinformation

Filnamn på ritningar ska följa 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar. I stora projekt räcker ibland inte numren till då lägger du till en ”0:a” i nummerserien, ex Belysningsförslag nummer 0601-0999 blir då 06001-09999. Om du behöver använda den femsiffriga nummerserien för en ritningstyp så kan den femsiffriga nummerserien användas genomgående i hela projektet.

Exempel

Projekt med diarienummer: 364/11 ger:

Höjdplan

036411-1001

Mängdförteckning

036411-MF

Dokument

För dokument: Filerna ska vara roterade till läsläge i formatet PDF 1.4 (PDF/A-1 enligt SS-ISO 19005-1:2005), detta för att säkerställa att handlingarna går att öppna många år framöver. Alla dokument ska levereras som PDF. Vissa dokument ska även levereras som DOCX o XLSX enligt dokumentöversikten. Eventuella e-postmeddelanden som bifogas räknas som dokument och ska levereras som PDF/A-1.

MF levereras även i Excel format.

Arbetsmiljöplan och miljöplan levereras även i Word format.

För bilder och video: Bildfiler ska levereras roterade till läsläge i formaten JPEG (SS-ISO 10918-1) eller TIFF (ISO 12639:2004). Video (rörliga bilder) ska levereras i formaten MPEG-4 (ISO/IEC 14496) eller MPEG-2. Inga andra format är godkända. Eventuella bilder och video ska läggas i mappen ”Övriga handlingar”.

Mängdförteckning med beskrivande text

Mängdförteckning med beskrivande text ska upprättas i AMA med hjälp av Svensk Byggtjänsts Beskrivningsverktyg.

Ritningar

Alla konstruktionsritningar och konstruktionsberäkningar ska märkas med BaTMan-nummer i projekteringsskedet. 

Koordinat- och höjdsystem: Referenssystemet ska vara Sweref 99 1200 med enheten meter. Innehåller ritningarna/dokumenten höjdinformation med z-koordinater gäller höjdsystemet RH2000. Inga kopior i falska koordinatlägen i samma fil får förekomma.

För ritningar: Filerna ska levereras roterade till läsläge i PDF-formatet PDF 1.6 (PDF/E-1 enligt ISO 24517-1:2008) och dwg-filer (gäller enbart vid leverans av bygghandlingar) i filformatet AutoCAD 2013 eller tidigare. Dwg-filerna får INTE innehålla geometrier så som; splines, 2D-polyline, ellipser, punktobjekt, hatch, block, dubbla geometrier, nollängsobjekt och objekt mindre än 10mm. Filen får heller inte innehålla externa referenser (X-ref), symboler, bilder eller text. Innan ritningen sparas, städa ritningarna med kommandon så som: ”audit” ,”xbind > Insert”, ”mapclean” , ”purge” , ”e-transmit”.

Alla filer som kompletterar CAD-miljön och som är nödvändiga för att kunna öppna filerna utan problem, tex "fonter", "shaper" m.m. ska bifogas.

Pappersomgångar

Pappersomgångarna sätts i vita pärmar med plastfickor för förblad och pärmrygg enligt exempel nedan. Förblad och pärmrygg kan fås som fil, se nedan.

Pärmen ska ha orange markering för Förstudie/Trafikförslag, röd för Granskning, gul för Förfrågningsunderlag och grön för Bygghandling.

Exempel på förblad: 

Exempel på Pärmrygg:Senast uppdaterad 2018-10-15