12H Byggnadsverk

Till byggnadsverk räknas exempelvis konstruktionstyperna bro, tunnel, kaj, kanalmur, stödmur, bullerskärm, bergskärning, tråg, påldäck, bankpålning, färjelägen, anordningar för sjötrafik och flytbryggor samt byggnadsverk som ingår i underbyggnadsrätt vid tredimensionell fastighetsbildning, se 12HA2 Underbyggnadsrätt vid 3D-fastighetsbildning.Senast uppdaterad 2018-10-15