12HA1 Broar för spårbunden trafik

Spårvägslast 2012

Belastningsbestämmelser för spårvägsbroar i Göteborg.

Allmänt

Belastningsbestämmelser för spårvägsbroar i Göteborg utgör tillägg och ändringar till TDOK 2016:0204, Version 2.0. "Spårvägslast 2012" beskriver belastningar från spårvagn.

För spårvägsbroar utan vägbana upplåten för allmän trafik eller för kollektivtrafik med buss ska "Boverkets föreskrifter (BFS 2013:10, EKS 9) och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)" tillämpas.

För spårvägsbroar med vägbana upplåten för allmän vägtrafik eller för kollektivtrafik med buss ska "Vägverkets föreskrifter (VVFS 2004:43) om tillämpning av europeiska beräkningsstandarder" tillämpas.

Om lag, förordning eller myndighetsföreskrift ställer hårdare krav än TDOK 2016:0204, Version 2.0 gäller dessa krav före krav i TDOK 2016:0204, Version 2.0.

Bestämmelserna gäller för Göteborgs stad.Senast uppdaterad 2018-10-15