12HA1.10 Övriga laster

För vindlast gäller att spårvagnens vindyta ska antas motsvara en rektangel med höjden 3,2 m över räls överkant.Senast uppdaterad 2018-10-15