12HA1.8 Olyckslaster

Påkörningslast av fordon

Påkörningslast mot bro över väg beräknas enligt TDOK 2016:0204, Version 2.0

Påkörningslast mot bro över spårväg beräknas enligt TDOK 2016:0204, Version 2.0 som för bro över järnväg, dock med halverade påkörningskraft av tåg.

Urspårningslast

Spårvägsbro ska beräknas för urspårningslast enligt SS-EN 1991-2, 6.7 med tåglast LM71 enligt SS-EN 1991-2, 6.7 utbytt mot spårvagnslast.Senast uppdaterad 2018-10-15