12HC Normer vägtunnlar


Förutom vad som anges i kapitlet 12HA Normer trafikbelastade byggnadsverk, gäller följande regelverk med gällande uppdateringar och tillägg för vägtunnlar.

  • Transportstyrelsens föreskrifter
  • Krav tunnelbyggnad, TDOK 2016:0231, version 1
  • Råd tunnelbyggnad, TDOK 2016:0232, version 1


Senast uppdaterad 2018-10-15