12HD Konstruktionsgranskning

Samtliga konstruktioner skall konstruktionsgranskas.
TKs projektledare/uppdragsledare meddelar till vem granskningen skall skickas.
Handläggningstiden för granskning kommer att variera beroende på projektets art.
Kontroll av konstruktionsredovisning ska ske i enlighet med TDOK 2016:0204, Version 2.0.
Trafikverkets föreskrifter gäller med anpassning till trafikkontorets verksamhet.

Mallen för "granskningssynpunkter" enligt kap 12AJ Granskning ska skickas med granskningshandlingen med uppgifter om projektet ifylld.Senast uppdaterad 2018-10-15