12M Räcken, stängsel, staket, plank mm

Viltstängsel ingår ej i dessa anvisningar. Hänvisning: Krav för vägars och gators utformning kap 9.6.1 (vilt- och faunastängsel) och Råd för vägars och gators utformning kap 9.6 (fauna).

Broräcken konstrueras och utförs enligt Krav Brobyggande TDOK 2016:0204, Version 2.0.

När räcken används intill eller på planerad vegetationsyta ska placering av räcken samt materialval under räcken övervägas noga. Gräs under räcken eller gräs i smala remsor intill räcken skapar drift- och arbetsmiljöproblem, särskilt i närheten av körbanor. 
Senast uppdaterad 2018-10-15