12SA4.4 Effektbelysning

Effektbelysning ska användas mycket restriktivt och bara efter godkännande av trafikkontorets belysningsansvarige, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Belysning”.

Effektbelysning som monteras i handledare är en bra lösning vid svåra passager såsom trappor och andra platser för att både skapa en trevlig karaktär samt är lätt att underhålla.

Senast uppdaterad 2018-04-16