13AB1 Innehållsförteckning för generella ta-planer

Trafikkontorets generella ta-planer ska användas vid kortare drift- och underhållsarbeten.

Gångbana, hela banan avstängd

TK 1

Gång- och cykelbana, hela cykelbanan avstängd

TK 2

Gång och cykelbana, del av gång- och cykelbanan avstängd

TK 3

Trafikintensiva vägnätet, tvåfältig väg, ett körfält avstängt, hastighet >70 km/h

TK 4

Trafikintensiva vägnätet, ett körfält öppet, hastighet >70 km/h

TK 5

Trafikintensiva vägnätet, ett körfält öppet, hastighet 50 km/h

TK 6

Trafikintensiva vägnätet, korsning, ett körfält öppet, hastighet 50 km/h

TK 7

Trafikintensiva vägnätet, arbete vid vägkant, ett körfält öppet

TK 8

Ett körfält öppet, hastighet 50 km/h

TK 9

Ej trafikintensiva vägnätet, ett körfält öppet

TK 10

Ej trafikintensiva vägnätet, korsning, ett körfält öppet

TK 11

Ej trafikintensiva vägnätet, arbete vid vägkant, ett körfält öppet

TK 12

Totalavstängning för akut vägarbete, översikt

TK 13A

Totalavstängning för akut vägarbete

TK 13B

 

GATUSPÅR Icke hindrande arbete

TK/Spår Nr 1

GATUSPÅR Kortvarigt hindrande arbete

TK/Spår Nr 2

GATUSPÅR som endast trafikeras av spårvagn och buss Hindrande arbete

TK/Spår Nr 3

GATUSPÅR inkl. annan trafik Hindrande arbete

TK/Spår Nr 4 Utgått

SÄRSKILD BANVALL Icke hindrande arbete

TK/Spår Nr 5

   SÄRSKILD BANVALL Hindrande arbete - Avståndet mindre än 200 m mellan hållplats och arbetsplats

TK/Spår Nr 6

   SÄRSKILD BANVALL Hindrande arbete - Avstånd mer än 200 m mellan hållplats och arbetsplats

TK/Spår Nr 7

Hela spårnätet Rörligt arbete utan stopp

TK/Spår Nr 8

   SÄRSKILD BANVALL hela spårnätet Rörligt arbete med stopp

TK/Spår Nr 9

GATUSPÅR Förbifart i spårområde som normalt enbart trafikeras av spv och buss Planerat arbete 

TK/Spår Nr 10

 
   SÄRSKILD BANVALL På signalsäkrad sträcka Kortvarigt hindrande arbete  

   TK/Spår Nr 11
 
   SÄRSKILD BANVALL Hindrande arbete sträckan Ejdergatan - Gamlestadstorget

 TK/Spår Nr 12 Utgått
  
   GATUSPÅR  Hindrande arbete Göta Älvbron
   När arbetets art är sådant att busstrafik måste ledas förbi arbetsplatsen 

TK/Spår Nr 13

  SÄRSKILD BANVALL Hindrande arbete  Chalmerstunneln, södra tunnelröret 

TK/Spår Nr 14

 
   SÄRSKILD BANVALL Hindrande arbete Chalmerstunneln, norra tunnelröret   
 

TK/Spår Nr 15

GATUSPÅR/SÄRSKILD BANVALL Hindrande arbete Chalmerstunneln. Arbete i området mellan Aschebergsgatan och tunneln 

TK/Spår Nr 16

 
    GATUSPÅR/SÄRSKILD BANVALL Hindrande arbete Chalmerstunneln. Arbete i området mellan Södra Vägen och tunneln    TK/Spår Nr 17

 
    SÄRSKILD BANVALL Hindrande arbete 

   TK/Spår Nr 18


Senast uppdaterad 2018-04-16