13L Mallar

Syftet för ”Mall startmötesprotokoll”  är att skapa en god och strukturerad samordning av entreprenaden. Den ska utgöra grund för första byggmöte. 

I större eller ur miljösynpunkt komplexa projekt bör ett särskilt miljöstartmöte hållas, se ”Checklista miljöstartmöte entreprenör” till höger på sidan.
Senast uppdaterad 2018-10-15