13QE1 Gräsfröblandningar

Gräsfrö ska uppfylla fodringarna för statsplombering, lägst klass D enligt Lantbruksstyrelsens Kungörelse om statsplombering av utsäde LSFS 1989:29.

 

Parkblandning (Aktivitetsytor) 

Rödsvingel både med och utan utlöpare

45 %

Ängsgröe

30 %

Engelsk Rajgräs

20 %

Rödven

5 %


Fröblandning för skugga t.ex. alléer 

Rödsvingel både med korta och utan utlöpare

80 %

Kärrgröe

15 %

Rödven

5 %

Trafik- och naturmarksblandning (Extensiv skötsel)

Rödsvingel både med korta, långa och utan utlöpare

60 %

Hårdsvingel

15 %

Ängsgröe

20 %

Rödven

5 %

Senast uppdaterad 2017-10-16