14JB Banstandard


Banstandard är en standard för att bygga, underhålla och sköta spåranläggningen.

Det finns två olika banstandarder, en för konstruktion och underhåll samt en för drift.

Den sistnämnda är enbart för behörig personal och kräver inloggning.

Båda finns till höger på sidan.
Senast uppdaterad 2017-10-16