2EF2 Resmönster

Resemönster beskriver hur och var göteborgarna reser i staden. Materialet baseras på tidigare Resvanundersökningar och andra kompletterande datakällor. Bland annat besvaras frågor om reslängder för en resa till fots, geografiska relationer för cykelresor och genhetskvoter för olika områden i staden.