2EF2.2 Resmönster till fots och med cykel

Längd, resrelationer och ärenden för resor till fots och med cykel har analyserats med hjälp av Resvaneundersökningen från 2011, 2014 och 2017. Statistiken presenteras för 21 geografiska delområden i Göteborg vilket motsvarar det tidigare stadsdelarna. Vidare finns två faktablad som visar verklig hastighet och genhetskvot för respektive delområde och färdmedel.