2GB Parkeringsutredning

1. Beskriv nuläge, gällande/nuvarande regleringar och parkeringsfunktion

 • På- och avstigning
 • Lastning/lossning (varor, sopor, möbler, olja, spec. plats …)
 • Rörelsehindrade
 • Taxi, lastbilar, bussar, MC, cykel, utryckningsfordon, konsulatfordon
 • Boende
 • Kunder/besökare (inköp/besök till företag/myndigheter/ …)
 • Kortare besök till boende (< 4 tim)
 • Dygnsbesök till boende
 • Verksamma/sysselsatta

2. Kartlägg anspråk och önskemål

 • Vilka synpunkter eller ändringar har gjorts de senaste åren.
 • Samråd med berörda. Handel, fastighetsägare, P-bolaget, yrkesförarna …

3. Förslag

 • Utred olika alternativa förslag?
 • För- och nackdelar med olika alternativ?
 • Vilka konsekvenser blir det för olika intressenter? Hur påverkas rörelsehindrade, verksamma, boende, besökande, yrkestrafik
 • Hur tillgodoses behoven av på- och avstigning, på- och avlastning, korttidsparkering, långtidsparkering?
 • Hur påverkas parkeringen på tomtmark?
 • Vilka problem kvarstår?
 • Uppstår några andra problem istället?
 • Om inte alla anspråk kan uppfyllas (ens med hänsyn tagen till tillgänglig tomtmarksparkering), prioritera önskemålen enligt parkeringspolicyn

4. Sammanställ, beskriv och kommunicera konsekvenser

 • Ett exempel på redovisning kan vara:

X-gatan

Länk

I färdriktningen

Lastplats

st/meter

P Avgift

meter

Boende P

meter

P 10 min

meter


Parkeringsplats för rörelsehindrad

st

A-gatan - B-gatan

Före-Efter

Före-Efter

Före-Efter

Före-Efter

Före-Efter

B-gatan - A-gatan

B-gatan - C-gatan

C-gatan - B-gatan

Osv.

Summa

Sedan kommenteras hur de krävda parkeringsfunktionerna är uppfyllda, gångavstånd, alternativ, konsekvenser, vad som fått stryka på foten, m.m.

Kommunicera förslaget med intressenterna.

5. Samråd bör under utredningen hållas med exempelvis

 • Intressenter såsom P-bolaget, ”tomtmarksägare” etc.
 • Taxi, räddningstjänst etc.
 • Övriga konsulter och närliggande projekt.
 • Verksamma i området, exempelvis företagarförening, större bostadsrättsföreningar etc.
 • Kollektivtrafiken

6. Genomförande

 • Sker genomförandet etappvis beskrivs det olika etapperna och den slutliga utformningen var för sig.
 • Ett exempel på redovisning kan vara:

Länk

I färdriktningen

Lastplats

st/meter

P Avgift

meter

Boende P

meter

P 10 min

meter

Parkeringsplats 

för rörelsehindrad

st

A-gatan - B-gatan

Före-Efter

Före-Efter

Före-Efter

Före-Efter

Före-Efter

B-gatan - A-gatan

B-gatan - C-gatan

C-gatan - B-gatan

Osv.


Summa


         Senast uppdaterad 2018-10-16