3H Hastighetsdämpande åtgärder

Hastigheten har stor betydelse för olycksrisken och för olyckornas konsekvenser (läs mer om detta under Trafiksäkerhet (2BE)). Farthinder är de enskilda åtgärder som ger de största effekterna på hastigheterna. Trafikkontoret har gett ut Rapport nr. 6:2000 "Farthinder som används i Göteborgs kommun". Under Dokument till höger finns också resultatet av hastighetsmätningar som har gjorts med olika typer av hastighetsdämpande åtgärder.

För att farthinder ska kunna anläggas måste vissa förutsättningar vara uppfyllda, se ”Tabell typsektioner” till höger på sidan.
Senast uppdaterad 2018-04-16