3KE Papperskorgar

Placering

För att hålla Göteborg rent är det viktigt att lätt kunna göra sig av med skräp. Det bör därför finnas papperskorgar utplacerade längs alla primära gångstråk och framförallt vid korsningar och mötesplatser. Papperskorgarna ska placeras så att de inte hindrar framkomligheten eller utgör en risk för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Vid parallella gång- och cykelbanor bör papperskorgarna placeras på gångbanesidan. Eftersom papperskorgar inte alltid är luktfria så bör de inte placeras omedelbart bredvid sittplatser men dock i nära anslutning där gestaltningen av rummet tillåter en papperskorg.

Papperskorgar av mer tillfällig karaktär för stadens evenemang behandlas inte av denna riktlinje, men det är viktigt att dess färg kompletter befintligt möblemang.

Utformning och val av papperskorgar

Ur skötselhänseende är papperskorgar utan inre kärl som töms från sidan att föredra. Platspåsen som sitter i papperskorgen ska inte synas och fästes enklast om en ring.

Papperskorgar bör ha ett tak, som försvårar för bl.a. fåglar att dra ut skräpet och dess inkast bör vara 80 cm ovan marken för att kunna användas av barn och personer i rullstol.

Val av formspråk anges inom respektive stadstyp.

Se även Park- och Naturförvaltningens policy kring papperskorgar till höger.Senast uppdaterad 2018-04-16