3MC2 Vägvisningsplan för cyklister

En vägvisningsplan för cyklar finns, än så länge, bara i MapInfo för det övergripande cykelnätet i Göteborg och nås hos trafikkontoret, se Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens "Vägvisning". Cykelbanor utanför det övergripande cykelnätet, vägvisas i normalfallet inte. Vägvisningsplanen samt karta på det övergripande cykelvägnätet kan rekvireras av trafikkontoret, se Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens "GIS Kartverk".  


Om vägvisning berörs ska kontakt tas med trafikkontoret, se Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens "Vägvisning". Senast uppdaterad 2018-04-16